vận tải trên mọi miền đất nước
Hotline: 0986 001 203 - 0977 123 300
hhh
Here you can see two captions.
The first are loaded immediately before than the second one
gtr
Here you can see two captions.
The first are loaded immediately before than the second one
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Hotline:
0986 001 203 - 0977 123 300
Email: ninh@kientruc3a.com.vn
Yahoo
Yahoo
Skype
Skype
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG
Văn bản pháp luật
Thông tư 15/2016/TT-BGTVT
Thông tư 15/2016/TT-BGTVT
Ngày cập nhật: 2016-09-13 13:43:07

Quy định về quản lý đường thủy nội địa

Thông tư 20/2016/TT-BGTVT
Thông tư 20/2016/TT-BGTVT
Ngày cập nhật: 2016-09-13 13:38:33

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới

Thông tư 21/2016/TT-BGTVT
Thông tư 21/2016/TT-BGTVT
Ngày cập nhật: 2016-09-13 11:44:49

Quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT
Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT
Ngày cập nhật: 2016-09-13 11:23:32

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới

Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục Hải Quan
Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục Hải Quan
Ngày cập nhật: 2015-12-09 16:37:59

Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/09/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu